Februar 2012: Najava za novi broj časopisa Istorija 20. veka

Januar 2012: Obeležen dan Instituta
децембар 18, 2017
Mart 2012: Promocija zbornika „27. mart 1941 – 70 godina kasnije“
децембар 18, 2017

NAJAVA ZA NOVI BROJ ČASOPISA ISTORIJA 20. VEKA 

Tokom 2011. godine časopis „Istorija 20. veka“ bio je osmišljen u tri tematska kruga. Prvi koji se bavio temama povodom godišnjice Drugog svetskog rata u Srbiji i Jugoslaviji, drugi povodom godišnjice građanskog rata u Jugoslaviji i treći koji se bavio političkim strankama u Srbiji. 

Časopis Istorija 20. veka” u novom broju 3/2011 donosi radove koji su bili izlagani na naučnom skupu o političkim strankama u Srbiji tokom 20. veka. Ovaj skup je organizovan u septembru 2011. u Institutu za savremenu istoriju, uz učešće 12 eminentnih naučnika, čijih šest radova čine tematski deo ovog broja. Ti prilozi su uglavnom posvećeni istoriji parlamentarizma u Kraljevini Jugoslaviji (Peter Radan), represiji nad političkim strankama posle 1945 (Momčilo Pavlović), kao i obnavljanju višestranačkog života u Srbiji krajem 1980-ih godina i radu Demokratske stranke (Kosta Nikolić, Srđan Cvetković, Bojan Dimitrijević, Srećko Mihailović).

Ostali radovi spadaju u standardne priloge saradnika Instituta, kao i kolega iz drugih domaćih i stranih naučnih institucija. Veći deo članaka u ovom delu časopisa odnosi se na istoriju Jugoslavije u epohi Hladnog rata. Ti radovi daju nova saznanja iz istorije jugoslovenskih spoljnopolitičkih odnosa, diplomatije, kulture i obrazovanja. Naučni esej o novoj evropskoj desnici, prikazi i informacije zatvaraju novi broj časopisa „Istorija 20. veka“.

Časopis se može nabaviti u Institutu za savremenu istoriju, po ceni od 600 dinara.