Maj 2022: Održano peto predavanje u okviru projekta „Ideje“

Maj 2022: Dr Vladimir Petrović učestvovao na konferenciji u Oksfordu
мај 26, 2022
Maj 2022: Saradnici Instituta na istraživačkom boravku u Zagrebu
мај 26, 2022
 

Maj 2022: Održano peto predavanje u okviru projekta „Ideje“

Prof. dr Predrag Marković, direktor Instituta za savremenu istoriju, u sredu, 18. maja 2022. održao je predavanje „Nacionalni identitet u ličnim imenima“. Reč je o petom predavanju u ciklusu koje je realizovano u okviru projekta br. 7731836 The Multiethnic State and National Identities: the Serbian Experience in the 20th Century – SERBIE20, koji finansira Fond za nauku Republike Srbije u sklopu programa IDEJE.