Maj 2022: Dr Vladimir Petrović učestvovao na konferenciji u Oksfordu

April 2022: Održano četvrto predavanje u okviru projekta „Ideje“
26 маја, 2022
Maj 2022: Održano peto predavanje u okviru projekta „Ideje“
26 маја, 2022
 

Maj 2022: Dr Vladimir Petrović učestvovao na konferenciji u Oksfordu

Vladimir Petrović, naučni savetnik ISI, učestvovao je 12. maja na konferenciji „Vizuelizacija žrtava nakon 1945.godine“. Konferenciju je organizovao Centar za evropske studije Oksfordskog univerziteta, gde je govorio o forenzičkim aspektima fotografija i video-zapisa iz jugoslovenskih ratova.