Januar 2016: Poseta Emili Grebl

Januar 2016: Poseta Kristijana Nilsena
јануар 28, 2016
Januar 2016: Poseta Institutu Suzukija Kente
јануар 28, 2016

POSETA INSTITUTU EMILI GREBL

U Institutu za savremenu istoriju će tokom 2016, kao stipendista Fulbrajtove fondacije, boraviti profesor Emili Grebl sa Siti koledža (City College) iz Njujorka. Institut će pružiti punu podršku njenom istraživanju iz oblasti međuverskih odnosa na Balkanu s kraja 19. i u 20. veku.