Januar 2016: ODRŽANA 7. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA I OBELEŽEN DAN INSTITUTA

Februar 2016: Poseta direktora Francuskog instituta
јануар 20, 2016
Januar 2016: Poseta Kristijana Nilsena
јануар 28, 2016

ODRŽANA 7. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA I OBELEŽEN DAN INSTITUTA

Svečanom sednicom Upravnog odbora obeležen je dan Instituta za savremenu istoriju. Posebnom odlukom Naučnog veća Instituta i Upravnog odbora ustanovljena je nagrada ”Ljubomir Ljuba Petrović”, u znak sećanja na rano preminulog kolegu, za najbolji master rad u prethodnoj godini odbranjen na Katedri za Istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobitnik nagrade za 2015. godinu je Nikola Krstić. Dodeljene su jubilarne nagrade za 10 (mr Ivana Pantelić, dr Srđan Cvetković), 20 (dr Ranka Gašić) i 30 godina rada u Institutu (Mladen Acković). Upravni odbor je usvojio izveštaj o radu Instituta za savremenu istoriju u 2015-oj godini, plan rada, finansijski plan, izdavački plan, plan javnih nabavki, plan održavanja naučnih konferencija u 2016-oj godini, program naučno-istraživačkog rada Instituta za period 2016-2020. i druge važne odluke. Sednicom je predsedavao predsednik Upravnog odbora akademik Ljubodrag Dimić, a prisustvovali su svi članovi Upravnog odbora.