Januar 2011: Odbrana doktorske disertacije mr Srđana Cvetkovića