Историја медицине, фармације и народне медицине, Зајецар

Србија (Југославија) 1945-2005. Идеологија, покрети и искуства, Сомбор
December 15, 2017
Герила на Балкану, Београд-Врање
December 17, 2017

ИСИ и историјски архив из Зајачара организовали су научни скуп Историја медицине, фармације и народне медицине од 21-22.јуна 2007.године