Decembar 2021: Poziv za slanje radova za dodelu nagrade „Ljubomir Ljuba Petrović“

Novembar 2021: Saradnici ISI u poseti Bavarskoj
децембар 4, 2021
Decembar 2021: Promocija knjige Milutina Živkovića u Užicu
децембар 11, 2021
 

Decembar 2021: Poziv za slanje radova za dodelu nagrade „Ljubomir Ljuba Petrović“

Institut za savremenu istoriju ustanovio je 2016. godine nagradu „Ljubomir Ljuba Petrović“, koja se u spomen na našeg prerano preminulog kolegu dodeljuje studentu/studentkinji za najbolji master rad iz oblasti opšte savremene istorije i istorije Jugoslavije, odbranjenom tokom 2021. godine. Pozivamo sve studente master studija da pošalju svoje radove na adresu pantelic.ivana@gmail.com, do 31. decembra 2021. godine, kako bi Komisija pravovremeno mogla da donese odluku o nagradi.
Dr Ljubomir Petrović je rođen u Beogradu 6. decembra 1970. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Studije istorije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je 1989. godine. Diplomirao je 1994. na Katedri za istoriju Jugoslavije i iste godine upisao postdiplomske studije. Magistrirao je 1999, a doktorirao 14. jula 2006. godine. Od 1999. je radio u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu u kojem je 2006. stekao zvanje naučnog saradnika. Za nešto više od decenije naučnog rada napisao je 5 monografija i 46 članaka i rasprava. Pažljivo je pratio tekuću domaću i stranu istoriografsku produkciju i napisao tridesetak prikaza knjiga. Njegovi radovi se odlikuju raznovrsnošću tema, inovativnošću, izvornom i teorijskom utemeljenošću, preciznošću, erudicijom i multidisciplinarnim pristupom. Mnoge teme je prvi otvorio, detaljno obradio ili dotakao i dao smernice za njihovu dalju obradu. Iza njega je za štampu spremljena ostala peta knjiga, kao i brojni rukopisi, na kojima je do poslednjeg dana radio. Ljuba je bio prijatan i drag sagovornik, ispunjen dobrotom, znanjem, optimizmom i radnim poletom, prepun ideja i planova, lepih reči i korisnih saveta. Saradnicima Instituta i svima koji su ga poznavali Ljuba ostaje u trajnom sećanju, kao posvećen istoričar, dobar čovek, dragi kolega i prijatelj. Žalimo što nas je napustio na vrhuncu svoje stvaralačke snage. Pamtimo njegovu uspomenu i poštujemo doprinos koji je dao našoj istoriografiji.