Децембар 2014: Одржане 2. и 3. седница Управног одбора Института

Новембар 2014: Округли сто ”Млада Босна и идеја националног ослобођења”
December 18, 2017
Децембар 2014: Одржана 4. седница Управног одбора Института
December 18, 2017

ОДРЖАНЕ 2. И 3. СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ИНСТИТУТА

На другој седници Управног одбора Института за савремену историју, која је одржана електронски 5. децембра 2014. године, разматран је извештај Kомисије за спровођење конкурсног поступка и донесена одлука да се Управни одбор обрати Научном већу Института за савремену историју за мишљење о пријављеним кандидатима на јавни конкурс за избор директора Института.

На трећој седници Управног одбора Института, одржаној 15. децембра 2014. године, разматрано је мишљење Научног већа Института о кандидату за директора Института на мандатни период од 4 године, утврђен предлог одлуке о именовању директора Института и донесена одлука да се затражи сагласност Министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.