Decembar 2013: Poziv za podnošenje ponude za štampanje publikacija

Decembar 2013: Poseta dr Konstantina Nikiforova Institutu
18 децембра, 2017
Decembar 2013: Institutu uručena plaketa Matice srpske
18 децембра, 2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA ŠTAMPANJE PUBLIKACIJA

 

Na osnovu člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti 233/1 од 18.12.2013. godine Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku male vrednosti broj 233/2 od 18.12.2013. godine, Komisija za javnu nabavku uputila je POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE kojim poziva ponuđače da podnesu svoju pisanu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male vrednosti „JNMV – Usluga štampanja publikacija i reklamnog materijala, broj 2/13“ .

Prilozi:

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti

Čikoš štampa a.d. – odgovor na pitanje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMB 2-13