2015

децембар 18, 2017

Januar 2015: Održana 5. sednica Upravnog odbora Instituta

ODRŽANA 5. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA Na petoj sednici Upravnog odbora Instituta za savremenu istoriju, održanoj 30. januara 2015. godine, razmatrani su izveštaj o radu za […]
децембар 18, 2017

Januar 2015: Obeležen Dan Instituta

OBELEŽEN DAN INSTITUTA Na svečanosti, 30. januara, Institut za savremenu istoriju je obeležio Dan Instituta i predstavio javnosti rezultate svog rada. Ovogodišnjem obeležavanju, pored članova Upravnog […]
децембар 18, 2017

Februar 2015: Poseta dekana Filozofskog fakulteta u Banjaluci

POSETA DEKANA FILOZOFSKOG FAKULTETA U BANJALUCI Akademik Drago Branković, dekan Filozofskog fakulteta u Banjaluci, 18. februara je posetio Institut za savremenu istoriju. U razgovoru sa direktorom […]
децембар 18, 2017

Februar 2015: Poseta japanskog profesora

POSETA JAPANSKOG PROFESORA U sredu, 18. februara 2015. godine, Institut za savremenu istoriju je posetio gospodin Sakai Kazunari, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Kobeu i […]
децембар 18, 2017

Mart 2015: Poseta direktora Instituta za noviju istoriju iz Ljubljane

POSETA DIREKTORA INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU IZ LJUBLJANE U sredu, 18. marta 2015. godine, Institut za savremenu istoriju je posetio doc. dr Damijan Guštin, direktor Instituta […]
децембар 18, 2017

Mart 2015: Poseta saradnika Instituta za kukuruz ”Zemun Polje”

POSETA SARADNIKA INSTITUTA ZA KUKURUZ ”ZEMUN POLJE” Saradnici Instituta za kukuruz ”Zemun Polje”, na čelu sa direktorkom dr Brankom Kresović, posetili su Institut za savremenu istoriju […]
децембар 18, 2017

Mart 2015: Održana 6. sednica Upravnog odbora Instituta

ODRŽANA 6. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA Na šestoj sednici Upravnog odbora Instituta za savremenu istoriju, održanoj 25. marta 2015. godine, razmatran je i usvojen Finansijski izveštaj […]
децембар 18, 2017

April 2015: Poseta prof. dr Volfganga Rorbaha

POSETA PROFESORA VOLFGANGA RORBAHA Dr Volfgang Rorbah (Wolfgang Rohrbach), član Evropske akademije nauka i umetnosti, profesor istorije i ekonomije i ekspert za istoriju i teoriju osiguranja, […]
децембар 18, 2017

April 2015: Poseta Institutu inž. Rožea Urnaka

POSETA INSTITUTU INŽ. ROŽEA URNAKA U sredu 22. aprila 2015. godine, Institut za savremenu istoriju je posetio Rože Urnak, francuski inženjer u penziji, veliki poštovalac i […]