Jun 2015: Poseta Institutu prof. dr Lili Kerol

April 2015: Poseta Institutu inž. Rožea Urnaka
децембар 18, 2017
Jun 2015: Poseta Institutu prof. dr Katril Orel
децембар 18, 2017

POSETA INSTITUTU PROF. DR LILI KEROL

U poseti Institutu za savremenu istoriju je, 18. juna, boravila prof. dr Lili Kerol sa Univerziteta u Kerniju (Nebraska, SAD), dugogodišnja saradnica Instituta i član uredništva časopisa ”Istorija 20. veka”.

U srdačnom i prijateljskom razgovoru sa direktorom Instituta, prof. dr Momčilom Pavlovićem, razmatrani su planovi naučne saradnje u budućem periodu.