Стара Рашка под италијанском окупацијом (1941–1943)


Милутин ЖИВКОВИЋ: СТАРА РАШКА ПОД ИТАЛИЈАНСКОМ ОКУПАЦИЈОМ (1941–1943), Књига I-II, Београд 2021.

Књига „Стара Рашка под италијанском окупацијом (1941–1943)“ колеге Милутина Живковића, у средишту има актуелну и важну тему, која и поред тога до сада није целовито обрађивана од историчара који се баве савременом историјом. У питању је тема чија обрада подразумева сагледавање историје као тоталитета односа у прошлости. Под истраживачким „стиском“ она проговара о историји нагомиланој у слојевима, обрачуну завађених нација, вера и идеологија, о разноврсним наслеђима и традицијама ове мултиконфесионалне територије у њиховом заоштреном, ратном облику. Рукопис је због тога организован прегледно, комбинацијом хронолошко-тематског приступа, из кога читалац излази са готово потпуним сазнањем о овим крајевима у току Другог светског рата.
Из рецензије академика Љубодрага Димића.

Својим обимним архивским истраживањима у архивима у Београду, широм Србије, у Хрватској, Албанији, Италији…, колега Живковић је осликао тегобне ратне догађаје на простору Старе Рашке у потпуности. У његовим радовима израста комплексна слика и бројни актери ратне драме на овом, од историографије, заборављеном простору Србије. На овај начин, делујући помало и завичајно, Милутин Живковић се афирмисао као врстан познавалац ратних догађаја, њихов поуздан тумач и на тај начин готово надоместио рад низа локалних институција које су ранијих деценија требало да се баве овим питањима.
Из рецензије др Бојана Димитријевића.