Septembar 2013: Poziv za podnošenje ponude za štampanje publikacija

Jul 2013: Poseta Instituta biblioteci u Velikoj Plani
децембар 18, 2017
Septembar 2013: Američke profesorke u poseti Institutu
децембар 18, 2017

 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA ŠTAMPANJE PUBLIKACIJA

Na osnovu člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti 164/1 од 18.09.2013. godine Rešenja o obrazovanju Komisije za javnu nabavku male vrednosti broj 164/2 od 18.09.2013. godine, Komisija za javnu nabavku uputila je POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE kojim poziva ponuđače da podnesu svoju pisanu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku male vrednosti „JNMV – Usluga štampanja publikacija, broj 1/13“ .

Prilozi:

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti

Planeta print doo odgovor na pitanje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru