PROJEKTI


Srpska i jugoslovenska istoriografija u vreme krize i raspada Jugoslavije 1980-2000.

Prijavljeni rezultati projekta

Naslov

Autor

Tip rezultata

Podaci

Istoričari i jugoslovenstvo u socijalističkoj Jugosaviji

Predrag Marković

Časopisi

2002 .god.

Poglavlje:"O potrebi istoriografije na početku 21.veka:teorija i praksa" u knjizi Filozofsko-filološke nauke na početku 21.veka

Kosta Nikolić

Monografije

2002 .god.

Poglavlje:" Pristup istraživanju najnovije srpske i hrvatske istorije" u knjizi Dijalog povjesničara/istoričara 5

Bojan Dimitrijević

Monografije

2002 .god.

Poglavlje:" Some Reflections on How to Study the Communist Past "u knjizi History of Present

Predrag Marković

Monografije

2002 .god.

Jugoslovenska-prošlost i sadašnjost. Polemike o istoriji u drugom izdanju Enciklopedije Jugoslavije 1981-1989.god.

Kosta Nikolić

Časopisi

2003 .god.

Prošlost bez istorije

Kosta Nikolić

Monografije

2003 .god.

Kako (ni) smo pronašli" pravu istorijsku istinu":srpska istoriografija posle 1991.godine

Predrag Marković

Časopisi

2004 .god.

Jugoslovenska-srpska istoriografija o Kosovu

Momčilo Pavlović

Časopisi

2004 .god.

Slučaj likvidacije zarobljenika posle zauzimanja Srebrenice jula 1995.god.

Bojan Dimitrijević

Časopisi

2004 .god.

Poglavlje :Developments in Serbia Historiography since 1989. u knjizi:(Re)Writing Hisrotriography in Southeast Europe After Socialism

Predrag Marković, Nataša Milićević, Miloš Ković

Monografije

2004 .god.