PROJEKTI


Srbija, Jugoslavija i velike sile u 20. veku

Prijavljeni rezultati projekta

Naslov

Autor

Tip rezultata

Podaci

SAD i institucionalizacija saradnje vanblokovskih država.

Dragan Bogetić

Časopisi

2002 .god.

Kubanska kriza i odnos Jugoslavije sa njom

Đoko Tripković

Časopisi

2002 .god.

Britansko vatdugoplovstvo na pragu 21.veka

Bojan Dimitrijević

Časopisi

2003 .god.

Da li su saveznici bombardovali samo srpske gradove?

Momčilo Pavlović

Časopisi

2003 .god.

Isporuke naoružavanja u okviru zapadne vojne pomoći Jugoslaviji 1951.-1957.Jugoslaviji- faktor modernizacije Armije.

Bojan Dimitrijević

Časopisi

2003 .god.

Reakcija Zapada na proces jugoslovensko-sovjetskog približavanja 1955.-1957.

Dragan Bogetić

Časopis

2003 .god.

Proces Rudolfu Slanskom. Jugoslovenski pogled.

Đoko Tripković

Časopisi

2003 .god.

Suecka kriza

Dragan Bogetić

Časopisi

2003 .god.

!!! Nema Fonta!!!

Dragan Bogetić

Monografije

2003 .god.

Hronologija jugoslovenskog-bugarskih odnosa:(1878-2003);

Dragan Bogetić

Monografije

2003 .god.

!!! Nema Fonta!!!

Đoko Tripković

Monografije

2003 .god.

Jugoslavija i NATO 1951-1957.

Bojan Dimitrijević

Monografije

2003 .god.

Drugi jugoslovensko-sovjetski sukob 1958.i koncept aktivne miroljubive koegzistencije.

Dragan Bogetić

Časopisi

2004 .god.

!!!Nema Fonta!!!

Nikola Popović

Časopisi

2004 .god.

Saveznička bombardovanja 1944.-60 godina kasnije.

Momčilo Pavlović

Časopisi

2004 .god.