PROJEKTI


(NE)USPEŠNA INTEGRACIJA–(NE)DOVRŠENA MODERNIZACIJA: MEĐUNARODNI POLOŽAJ I UNUTRAŠNJI RAZVOJ SRBIJE I JUGOSLAVIJE 1921–1991.

Projektni tim

Dr Kosta Nikolić (rukovodilac)

Dr Dragan Bogetić

Dr Borislava Lilić

Dr Đoko Tripković

Dr Predrag Marković

Dr Nikola Žutić

Dr Bojan Dimitrijević

Dr Ranka Gašić

Dr Nebojša Popović

Dr Ljubomir Petrović

Dr Milan Koljanin

Dr Stanislav Sretenović

Mr Goran Miloradović

Mr Dragomir Bondžić

Mr Ivana Dobrivojević

Mr Srđan Cvetković

Mr Vladimir Petrović

Mr Vladimir Ivanović

Ratomir Milikić