Партизани у Србији 1941. Револуционарни или ослободилачки рат?


Немања ДЕВИЋ: ПАРТИЗАНИ У СРБИЈИ 1941. Ослободилачки или револуционарни рат?, Београд 2021.

У овој књизи непрестано се смењују термини револуција, антифашизам, НОП, партизани. Ипак, и њој не треба тражити апологију партизанске борбе или црно-бели поглед на 1941. годину. Приређена поводом 80-годишњице устанка, она тежи да критички преиспита све расколе, заблуде и злочине, како у јединственој борби за ослобођење, тако и по отпочињању грађанског рата у Србији. У фокусу истраживања су командни састав и структура партизанских одреда, улога КПЈ у руковођењу борбом, успон и пад „Ужичке републике“, али и теме попут револуционарног терора и детаљне реконструкције грађанског рата. Настала из докторске дисертације аутора, на обимној архивској грађи, литератури и мемоаристици, књига показује како је комунистички револуционарни рат 1941. био представљен као народноослободилачка борба, али и да ли се 2021. српски партизани могу интегрисати у национални наратив о Другом светском рату.