Osma sednica CK SKS, Najava skupa

Gerila na Balkanu, Beograd-Vranje
децембар 17, 2017
50 godina rada Instituta za savremenu istoriju
децембар 17, 2017

Institut za savremenu istoriju u Beogradu

Centar za proučavanje evropskog susedstva Univerziteta u Strilingu

NAUČNI SKUP

Srbija dvadeset godina kasnije

Osma sednica CK SKS: uzroci, tok, posledice

21-22. Septembar 2007, Beograd

Dvodnevni sastanak Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, održan u Beogradu 23-24. septembra 1987, široko je poznat kao Osma sednica i prepoznat kao završnica međupartijske borbe srpskih komunista. Sednica je donela pobedu frakciji predvođenoj Slobodanom Miloševićem, a njemu otvorila put ka vlasti. Dve decenije kasnije, stiču se uslovi za istorijsku reevaluaciju Osme sednice i njenog značaja u srpskom i jugoslovenskom kontekstu. Skup posvećen Osmoj sednici ima za cilj da integriše dosadašnja istraživanja ovog događaja i da posluži kao forum za razmenu interdisciplinarnih saznanja o njemu. Dvodnevni međunarodni skup ima za cilj da osvetli ne samo događaje sa Osme sednice, već i složene procese koji su do nje doveli i koji su iz nje ishodili.

Tematski krugovi koji su od posebnog interesovanja za skup obuhvataju:

Put ka Osmoj sednici: Kako se razvijalo srpsko pitanje u SFRJ nakon donošenja Ustava 1974 godine? Kako su odnosi unutar Federacije i unutar republike Srbije uticali na političku dinamiku i odnose moći unutar srpskog rukovodstva? Kako je uticala kriza na Kosovu?

Osma Sednica i politika obračuna: Sednica kao tehnika političkog obračuna. Jezik obračuna. Uzroci i povodi obračuna. Lociranje interesnih grupa, struja, pitanja i jezika obračuna na samoj sednici. Uloga Koja je bila uloga vojnog faktora u radu sednice? Koja Univerzitetskog komiteta SKS?

Značaj Osme sednice:  Na koji način je sednica doprinela izgradnji režima Slobodana Miloševića? Koja je bila njena uloga u stvaranju koncenzusa o srpskom nacionalnom pitanju i putevima ka njegovom rešavanju? Kako je protumačen njen značaj u Srbiji, a kako u drugim jugoslovenskim republikama?

Rad je organizovan u panelima čija kompozicija odražava tematska pitanja, a koji će se održati u prostorijama Instituta za savremenu istoriju, Trg Nikole Pašića 11/IV. Radni jezici konferencije su engleski i srpski. Kako tema pripada nedavnoj prošlosti, organizatori okupljaju doprinose iz savremene istorije, političkih nauka, sociologije, komunikologije i drugih relevantnih disciplina. Konferencija će rezultovati zbornikom radova posvećenih Osmoj sednici koji će se objaviti tokom 2008.

PROGRAM KONFERENCIJE

Petak, 21. septembar

10:00 Otvaranje skupa(sala za konferencije Instituta za savremenu istoriju)

Dr Momčilo Pavlović, direktor Instituta za savremenu istoriju

Dr Dejan Jović, direktor Centra za proučavanje evropskog susedstva

Predstavnik Ministarstva nauke Republike Srbije

10:30 – 12:30 Panel 1: Ekstremizacija jugoslovenske politike osamdesetih godina

Uvodničar: dr Predrag Marković

Panelisti:

Mr Vladimir Petrović, Institut za savremenu istoriju, Beograd

Reetnicizacija jugoslovenske politike od smrti Josipa Broza Tita do Osme sednice

Dr Marina Blagojević, Institut za sociološka i kriminološka istraživanja, Beograd

Spirala zločina: Kosovo i Milošević

Mr Neven Cvetićanin, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Politika ekstrema u poznom socijalizmu

            Mr Srđan Cvetković, Institut za savremenu istoriju

Tehnologija političkog obračuna u samoupravnom socijalizmu

12:30-14:00 Obilazak zgrade Skupštine Srbije

14:00-16:00 Ručak/Lunch

16:00-17:30 Panel 2: Kosovo i put ka Osmoj sednici

Uvodničar: dr Kosta Nikolić

Panelisti:

Dr Nebojša Vladisavljević, London School for Economics and Politics

Uspon Milosevica: Smena politickih generacija, Kosovo i Osma sednica

Prof. dr Momčilo Pavlović, Institut za savremenu istoriju

Kosovsko pitanje i Osma sednica

Dr Predrag Marković, Institut za savremenu istoriju

Srpski stereotipi o Albancima

17:30-18:00 Kafe pauza

18:00-19:30 Panel 3: Slobodan Milošević i Osma sednica

Uvodničar: Slavoljub Đukić

Dr Kosta Nikolić, Institut za savremenu istoriju

Osma sednica i dolazak Slobodana Miloševića na vlast

Dr Dejan Jović, University of Stirling, Velika Britanija

Izgradnja imidža: Miloševićev govor o Titu tokom Osme sednice

Dr Ljubomir Petrović, istoričar ljubapet@eunet.yu

Institut za savremenu istoriju, Beograd

Mirjana Marković i porodično shvatanje politike

19:30 – 20:00 Osma sednica: vizuelni aspect

Subota, 22.septembar

10:00-11:30 Panel 4: Osma sednica u kontekstu

Uvodničar: dr Momčilo Pavlović

Panelisti:

Mr Dragomir Bondžić, Institut za savremenu istoriju

Beogradski univerzitet i Osma sednica

Mr Čedomir Antić, Balkanološki institut SANU

Studentski protest 1989

Dr Slobodan Antonić, Filozofski fakultet u Beogradu

Osma sednica kao politika obračuna

Dr Nikola Žutić, Institut za savremenu istoriju, Beograd

Srpsko pitanje u SFRJ i Osma sednica

11:30-12.00 Kafe pauza

12:00-13:30 Panel 5: Percepcije Slobodana Miloševića u inostranstvu

Uvodničar: mr Vladimir Petrović

Panelisti:

Prof.dr Sabrina Ramet, Norvegian University of Science and Technology

Američke Predstave o Miloševiću do rata

Dr Jasna Dragovic – Soso, Goldsmiths University of London

Milošević u anglo-američkoj literaturi

Dr Stanislav Sretenović, Institut za savremenu istoriju, Beograd

Osma sednica u francuskoj štampi

Mr Jovo Bakić, Filozofski fakultet u Beogradu

Slobodan Milošević kao oličenje Srba

Dr Andrej Edemski, Institut balkanistiki i slaveneovedenija

Milošević između SSSR-a i Rusije

13:30-16:00 Pauza za ručak

16.00-17:30 Panel 6: Vojni faktor i Osma sednica,

Dr Bojan Dimitrijević, Institut za savremenu istoriju, Beograd

JNA  i Osma sednica

Dr Mile Bjelajac, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

Vojni faktor i borba za vlast u vrhu Saveza komunista Srbije

Prof.dr Miroslav Hadžić, Fakultet političkih nauka u Beogradu

Vojna odbrana socijalizma

17:30-18:00 Završna sesija

Rezime diskusije

Dogovor o publikaciji rezultata skupa

18:00 Svečano zatvaranje skupa i večera