Od JNA do srpske vojske: srpska vojna iskušenja na kraju 20. veka

Bojan B. DIMITRIJEVIĆ, OD JNA DO SRPSKE VOJSKE: srpska vojna iskušenja na kraju 20. veka, Beograd 2022.

Studija „Od JNA do Srpske vojske“, je zbirka tekstova koji na bazi originalne građe opisuje prelomni period u istoriji vojske na ovom prostoru: od početaka rata u Sloveniji 1991. godine pa do kraja prve decenije 21. veka. Obuhvaćeni su sukobi u Sloveniji, Hrvatskoj 1991-1992. godine i uloga JNA u njima. Zatim, nekoliko prelomnih događaja iz rata u Bosni i Hercegovini 1992-1995. godine, kakav je i događaj u Srebrenici jula 1995. godine. Ova studija daje pregledne radove o pripremama Vojske Jugoslavije za odbranu od agresije snaga NATO 1999. godine, kao i rad o angažmanu Vojske u događajima od 5. oktobra 2000. godine. Ističemo rad o angažovanju vazduhoplovstva u toku operacije prebacivanja bivšeg predsednika Slobodana Miloševića i Hag 2001. godine, kao i studiju o međunarodnoj saradnji Vojske Srbije u vremenu posle osamostaljenja Republike Srbije. Svi radovi su plod autorovih arhivskih istraživanja.