Jun 2011: Kristijan Kostamanja, doktorant Istorijskih nauka sa Univerziteta Istocnog Pijemonta u Verčeliju, Italija na usavrsavanju na Institutu

Jun 2011: Novi broj časopisa Istorija 20. veka 1/2011
децембар 18, 2017
Jun 2011: Predavanje dr Kirila Ferfermana
децембар 18, 2017

Kristijan Kostamanja, doktorant istorijskih nauka sa Univerziteta Istočnog Pijemonta u Verćeliju, Italija, biće gost Instituta za savremenu istoriju do 3. decembra 2011. godine. Tokom boravka kolega Kostamanja će istraživati stanje u Srbiji tokom 80-ih godina 20. veka.