Jul 2014: Održana 11. sednica Upravnog odbora Instituta

Jul 2014: Poseta slovenačkih profesora
децембар 18, 2017
Septembar 2014: Poseta direktora Francuskog instituta
децембар 18, 2017

ODRŽANA 11. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

Upravni odbor Instituta za savremenu istoriju održao je 11. sednicu 14. jula 2014. godine. Sednici su prisustvovali direktor Instituta prof. dr Momčilo Pavlović, sekretar Instituta Dragana Miladinović, predsednik Upravnog odbora prof. dr Čedomir Antić, zamenik predsednika dr Milan Koljanin i članovi: akademik Ljubodrag Dimić, dr Kosta Nikolić i dr Miloš Ković.

Na sednici je usvojena izmena i dopuna izdavačkog plana, rebalans finansijskog plana i izmena plana javnih nabavki za 2014. godinu. Takođe, usvojen je i novi vizuelni izgled Instituta.

Aktom Vlade RS 24 br. 119-5193/2010 od 15. jula 2010. godine, a u smislu čl. 54 st. 5 Zakona o izmenama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, dana 15. jula 2014. prestao je mandat članova Upravnog odbora.