О Милану Недићу


Јован ТРИШИЋ: О МИЛАНУ НЕДИЋУ, приредио Небојша СТАМБОЛИЈА, Београд 2021.

Дело се састоји из две целине, или како Тришић наводи „књиге“. Прва књига је о карактеру, деловању и поступцима генерала Милана Недића. Ова књига се састоји из два дела. Први део расправља о Недићу пре његовог постављења за председника „Владе народног спаса“ крајем августа 1941. године, а други део обрађује његово деловање као председника владе. Кроз оба ова дела, Тришић полемише са наводима из наведеног дела Петра Мартиновића, повремено убацујући веома драгоцена сопствена сведочанства из почетног периода окупације, док није ухапшен у новембру 1941. године. Он према Недићу наступа веома критички, а Мартиновићу и Карапанџићу замера „бацање блатом на рад Драже Михаиловића“.

Друга, знатно мања целина, односно књига, носи назив „Комунистичке неистине на суђењу Дражи Михаиловићу“. Овај текст је излазио у наставцима у часопису Американски Србобран 1955. године, а Тришић га је укључио у књигу у нешто измењеном и допуњеном облику. У овој књизи он полемише са тужиоцима и судијама на суђењу Драгољубу Михаиловићу 1946. године често цитирајући објављене стенографске белешке (Издајник и ратни злочинац Дража Михаиловић пред судом: стенографске белешке и документа са суђења Драгољубу Дражи Михаиловићу, Београд 1946). Тришић је ово суђење сматрао фарсом којем није био циљ да се „утврди материјална истина – која би за комунисте била поразна – већ је све вођено у циљу пропаганде“.

https://doi.org/10.29362/2534.2021.sta