Januar 2024: Učešće Instituta na Horizont projektu

Novembar 2023: Saradnici Instituta učestvovali na naučnoj konferenciji u Istočnom Sarajevu
новембар 16, 2023
Januar 2024: Saradnici Instituta učestvovali na uvodnom seminaru za Horizon Europe projekat u Briselu
јануар 29, 2024
 

Januar 2024: Učešće Instituta na Horizon projektu

Institut za savremenu istoriju od 1. januara 2024 učestvuje na trogodišnjem Horizon Europe projektu ''How can the EU promote democracy in Eastern Europe and Western Balkans in a time of war?'' (RE:ENGAGE) u okviru međunarodnog konzorcijuma koji predvodi Norveški institut za međunarodne odnose (NUPI). Kontakt osoba: dr Vladimir Petrović (vladimir.petrovic@isi.ac.rs).