APRILSKI RAT U MORAVSKOJ BANOVINI. Peta armija Jugoslovenske vojske u ratu 1941


Miloš ŽIKIĆ: APRILSKI RAT U MORAVSKOJ BANOVINI. Peta armija Jugoslovenske vojske u ratu 1941, Beograd 2020.


Kratkotrajni Aprilski rat 1941. u domaćoj istoriografiji predstavlja poznatu, ali ni približno istraženu temu. Dešavanja na prostoru jugoistočnih oblasti jugoslovenske kraljevine imala su izuzetan značaj za ishod samog rata i poraz jugoslovenske oružane sile.

Svojim istraživanjem autor je osvetlio niz nepoznatih događaja i aktera koji su vojevali na istočnom frontu odbrane Kraljevine Jugoslavije. On je svojim istraživanjem afirmisao herojske postupke jedinica ili pojedinaca iz redova Jugoslovenske vojske a ukazao na mnoge neadekvatnosti ili protivurečnosti kada je bila reč o organizovanju odbrane ovog prostora.

Autor se posebno pozabavio proučavanjem personalnih podataka komandnog kadra Pete armije, ističući one ličnosti koje su se istakle aprila 1941, kao i one koje su imale značajnije uloge u kasnijem toku Drugog svetskog rata na različitim ratnim stranama.

https://doi.org/10.29362/2435.2020.zik