April 2013: Potpisan protokol o saradnji sa Univerzitetom iz Bidgošća

Mart 2013: Dr Marijana Stamova na istraživačkom boravku u Institutu
18 децембра, 2017
Maj 2013: Rukovodstvo Instituta za istoriju i međunarodne odnose iz Bidgošća u poseti
18 децембра, 2017

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA UNIVERZITETOM IZ BIDGOŠĆA

Institut za savremenu istoriju posetio je mr Pawel Wawryszuk sa Instituta za istoriju i međunarodne odnose iz Bidgošća (Poljska). U razgovoru sa direktorom Instituta za savremenu istoriju prof. dr Momčilom Pavlovićem dogovorena je poseta delegacije iz Poljske, organizovanje međunarodne naučne konferencije i potpisan protokol o saradnji.