Srpski dobrovoljački korpus – zapisi iz dobrovoljačke borbe 1941-1945

Бојан ДИМИТРИЈЕВИЋ, Небојша СТАМБОЛИЈА, СРПСКИ ДОБРОВОЉАЧКИ КОРПУС - ЗАПИСИ ИЗ ДОБРОВОЉАЧКЕ БОРБЕ 1941-1945, Београд 2023.

Сведочанства која у овој књизи представљамо научној, али и широј заинтересованој јавности, објављена су у емиграцији у оквиру серије свезака под називом „Записи из добровољачке борбе“. У периоду од 1954. до 1959. године, у издању „Искре“ из Минхена, укупно је објављено пет свезака, идентичног формата и сличног обима, од 112 до 120 страница. Као што им сам наслов каже, ове свеске су превасходно објављивале сећања бивших припадника Српске добровољачке команде/корпуса из њихове борбе, првенствено против партизанских јединица на простору окупиране Србије. „Записи из добровољачке борбе“ су веома важан скуп оригиналних сећања на дешавања у Другом светском рату и објављени су само у емиграцији у ограниченом тиражу. Препознавши њихов значај као историјског извора, сматрали смо да заслужују да доживе и домаће издање. Као помоћ читаоцима потрудили смо се да кроз научни апарат појаснимо одређене догађаје и дамо кратке информације о личностима које се кроз текстове појављују. Текстове нисмо сложили по редоследу како су оригинално објављивани, већ смо их поређали смисленије, хронолошки, групишући их у три велике целине: 1) У грађанском рату (1941‒1943); 2) Битка за Србију (1944); 3) Борбе у Словенији и заробљеништво (1945). У садржају је назначено којој свесци је текст оригинално припадао. Сваку целину прати блок фотографија, од којих је већина по први пут објављена. Објављујући ову књигу, настављамо традицију коју је почетком деведесетих година 20. века покренуо Институт за савремену историју, дајући простора и инсистирајући и на вредновању погледа и сведочанстава на догађаје из Другог светског рата другачијих у односу на победничке. Сматрамо да само такав, вишестран, идеолошки непристрасан приступ, може довести до нијансираних, научних закључака и разбијања црно-белих представа о том веома трагичном периоду наше прошлости.