REPOZITORIJUM (RISI)

DISI omogućava brz pristup najnovijim naučnim rezultatim saradnika Instituta, koji su deponovani u Repozitorijumu Instituta za savremenu istoriju (RISI) https://risi.unilib.rs
Repozitorijum Instituta za savremenu istoriju predstavlja pilot projekat DISI-ja. Na ovoj internet platformi koja je izrađena u saradnji sa Jelenom Andonovski i Nemanjom Žikićem iz Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” deponovani su i izloženi digitalno obrađeni najnoviji rezultati saradnika Instituta.
Na ovaj način rad naših istraživača postaje dostupan javnosti takoreći odmah po nastanku.