Maj 2018: Prijem novih mladih saradnika na Institut

Decembar 2017: Poseta Institutu delegacije Srpskog instituta iz Budimpešte
децембар 28, 2017
Maj 2018: ”Srpski dani” u Bidgošću (Poljska)
мај 29, 2018
 

Prijem mladih saradnika na Institut

Na osnovu Konkursa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za uključivanje doktoranata na naučne projekte, Institut za savremenu istoriju je primio u radni odnos četiri mlada doktoranta istorije koji su ispunili uslove: Nemanju Devića, Borisa Tomanića, Miloša Žikića i Nikolu Mijatova. Na sastanku sa direktorom Instituta, prof. dr Momčilom Pavlovićem, 3. maja su potpisani ugovori o radu.