Maj 2018: Poseta naučne delegacije iz Kluža (Rumunija)

Maj 2018: “Srpski dani“ u Bidgošću (Poljska)
29 маја, 2018
Jun 2018: Poseta delegacije Zavičajnog kluba Kordunaša
19 јула, 2018
 

Poseta naučne delegacije iz Kluža (Rumunija)

U sredu, 30. maja 2018. godine, na Institutu za savremenu istoriju boravila je visoka naučna delegacija iz Rumunije. Tom prilikom potpisan je Sporazum o naučnoj saradnji sa Institutom istorije „George Bariṭiu“ iz Kluž-Napoke (Cluj-Napoca). Sporazumom o naučnoj saradnji predviđena je zajednička organizacija naučnih konferencija i nastavno-naučnih seminara i to svake godine, publikovanje rezultata zajedničkog rada na maternjem jeziku (prevod sa rumunskog na srpski i sa srpskog na rumunski) ili na jednom od svetskih jezika, partnerstvo u naučno-istraživačkim projektima i predstavljanje naučno-istraživačkih rezultata. Institucije će jedne drugima, kada god je to moguće, predstaviti svoje, projekte, knjige, članke, poglavlja u knjigama, naučne izveštaje i razmenjivati druge naučne informacije, pomagati razmenu naučnika, učestvovanje u istraživanjima i pomoći istraživačima, učestvovanje u evaluaciji istraživačkih postignuća kao što je pisanje međusobnih recenzija i drugih formi vrednovanja istraživačkih postignuća partnerske organizacije. Sporazum su svečano potpisali direktor Instituta prof. dr Momčilo Pavlović i prorektor Univerziteta ,,Babeš-Bolyai“ prof. dr Jon Bolovan (prof. dr. Ioan Bolovan vice-rector of Babes-Bolyai University). Kao plod dosadašnje naučne saradnje javnosti je predstavljen i zajednički zbornik radova Români și sârbi în Marele Război/Rumuni i Srbi u Velikom ratu, koji su priredili profesori Bolovan i Pavlović, a koji je rezultat rada više naučnika iz Srbije i Rumunije. Na više od 300 strana obrađeni su pojedini segmenti iz istorije Rumunije i Srbije u Prvom svetskom ratu. Pored prorektora Bolovana gosti Instituta su bili i Dr. Narcis-Dorin Ion (director of the Peles National Museum); Dr. Marius Eppel (director of Babes-Bolyai Museums) i Dr. Florin Popescu iz European Foruma.