Mart 2020: Učešće direktora instituta prof. dr Predraga Markovića na međunarodnoj konferenciji u Ženevi

Februar 2020: Potpisan Sporazum o saradnji sa Institutom za nacionalnu istoriju iz Skoplja
фебруар 14, 2020
Mart 2020: Institut akreditovan na period od pet godina
март 8, 2020
 

Mart 2020: Učešće direktora instituta prof. dr Predraga Markovića na međunarodnoj konferenciji u Ženevi

Direktor Instituta prof. dr Predrag J. Marković, 3. marta je održao predavanje u Ženevi na međunarodnoj konferenciji „Protivterorizam, de-radikalizacija i zaštita ljudskih prava“. Ovu konferenciju je organizovalo Kinesko društvo za studije ljudskih prava.