Колаборационисти пред судом Озне II

КОЛАБОРАЦИОНИСТИ ПРЕД СУДОМ ОЗНЕ II. Саслушања Божидара Бећаревића, Светозара Вујковића, Велибора Јонића и Николаја Губарева, приредили: Небојша СТАМБОЛИЈА, Раде РИСТАНОВИЋ, Радосав ТУЦОВИЋ, Београд 2022.

Монографска публикација „Колаборационисти пред судом Озне II: саслушања Божидара Бећаревића, Светозара Вујковића, Велибора Јонића и Николаја Губарева“ научној и широј јавности представља критички приређене записнике са саслушања четворице истакнутих колаборациониста, личности које су имале велики утицај на живот становништва окупиране Србије. Написана је уз поштовање академских правила и принципа присутних у научној историографији. Она допуњује корпус научних сазнања везаних за Србију у Другом светском рату, а истовремено, отвара и бројна истраживачка питања и подстиче на нове углове сагледавања ратне прошлости и колаборације. На тај начин она сасвим конкретно доприноси научној ревалоризацији постојећих ставова и тумачења везаних за Други светски рат, истовремено доприносећи и једном реалнијем, нијансиранијем сагледавању догађаја из периода 1941–1944. године и у широј јавности. Обимни искази које су дали Озни детаљно реконструишу свакодневицу Србије 1941–1944. године, сарадњу и сукобе различитих група колаборациониста, однос немачке окупационе управе према колаборационистичким администрацијама и грађанима. У њима је много пажње посвећено и односима колаборационистичких управа са Равногорским покретом, као и сазнањима везаним за предратну политику и грађанске политичке снаге. Ови искази, критички приређени и стављени у адекватан историјски контекст уводном студијом, значајно допуњују корпус сазнања о историји колаборационизма у Србији. Монографска публикација, чији сам рукопис имао задовољство да прочитам и рецензирам, представља допринос науци и у свим аспектима поштује принципе присутне у академској заједници. Истовремено, она може имати и друштвени значај, јер атрактивност теме и интерес јавности за Други светски рат указују на могућност шире рецепције ове публикације.

Из рецензије др Александра Стојановића