Dragomir Bondžić – Ruski emigranti profesori Beogradskog univerziteta

Istoriografska studija o ruskim emigrantima koji su posle Oktobarske revolucije postali profesori Beogradskog univerziteta. Napuštajući Rusiju i odlazeći u emigraciju zbog građanskog rata i dolaska boljševika na vlast, ruski emigranti, među kojima je bilo i vrhunskih intelektualaca iz različitih oblasti, doseili su se u različite evropske zemlje, među njima i u Kraljevinu SHS/Jugoslaviju. Neki od njih će postati neki od najpoznatijih profesora Beogradsko univerziteta na kome će predavati godinama i decenijama.

Prvi deo knjige je istoriografska studija o razvoju Beogradskog univerziteta do 1918. godine, o dolasku ruskih emigranata i o njihovoj ulozi u razvoju Beogradskog univerziteta. Detaljno su predstavljeni načini dolaska na pojedine fakultete Beogradskog univerziteta, broj i struktura ruskih emigranata po fakultetima i nastavnim zvanjima, a potom proces adaptacije, suočavanja sa problemima, rešavanja materijalnog i stambenog pitanja, itd. Posebno je naglašen doprinos ruskih emigranata razvoju pojedinih naučnih disciplina i ustanova na Beogradskom univerzitetu, kao i njihov doprinos širem kulturnom i društvenom životu Beograda, Srbije i Jugoslavije i to u periodu između dva svetska rata, tokom Drugog svetskog rata i u periodu socijalizma.

Drugi deo knjige su biografski portreti preko 80 ruskih emigranata nastavnika Beogradskog univerziteta, po fakultetima, sa podacima o životu i radu u Rusiji pre Oktobarske revolucije, u Beogradu posle emigriranja i sa kratkim osvrtom na naučni rad i doprinos u određenoj naučnoj oblasti. Za svakog nastavnika su navedena najvažnija dela i spisak značajnijih arhivskih izvora i literature u kojima se pominju.

Objavljivanje knjige je finansiralo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, a finalni deo istraživanja i pisanja knjige rezultat je rada na projektu The Multiethnic State and National Identities: The Serbian Experience in the 20th Century (GRANT No. 7731836 – SERBIE20) koji podržava Fond za nauku Republike Srbije.

Knjiga je objavljena u saizdavaštvu sa izdavačkom kućom Arhipelag.