April 2019: Predavanje dr Dragomira Bondžića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti

Mart 2019: Naučni skup „Kulturno istorijska baština juga Srbije“
март 25, 2019
April 2019: Promocija knjige o istoriji Korduna u Vukovaru
април 12, 2019
 

Predavanje dr Dragomira Bondžića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti

U okviru ciklusa predavanja ''Jugoslavija i Informbiro 1948-1956'', u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti, viši naučni saradnik Instituta dr Dragomir Bondžić je 10. aprila 2019. održao predavanje pod nazivom ''Beogradski univerzitet i sukob sa Informbiroom''.