Dr Miomir Gatalović

naučni saradnik


Školovanje: Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju Jugoslavije, 2005.
Magistarska teza: Partija i kultura u Srbiji 1952-1958, Filozofski fakultet u Beogradu, 2008.
Doktorska teza: Jugoslovenska državna politika na Kosovu i Metohiji 1958-1974, Filozofski fakultet u Beogradu, 2015.
Oblast naučnog interesovanja: Srbija u socijalističkoj Jugoslaviji, kulturna politika, pokrajinska autonomija, Kosovo i Metohija.

Odabrane monografije:
- Darovana sloboda. Partija i kultura u Srbiji 1952-1958, Beograd 2010.
- Kosovo i Metohija u državnoj politici Jugoslavije 1958-1965, Beograd 2016. (Nagrada Zadužbine “Đurđa, Danice i Jovanke Jelenić” pri Arhivu Srbije)
- Burna vremena. Kosovo i Metohija u državnoj politici Jugoslavije 1966-1969, Beograd 2018. (Nagrada Matice srpske za istoriografiju “Ilarion Ruvarac“)

Odabrani članci:
- Između ideologije i stvarnosti. Socijalistički koncept kulturne politike Komunističke partije Jugoslavije (Saveza komunista Jugoslavije) 1945-1960, Istorija 20. veka, 1, Beograd 2009.
- Dnevničke beleške slikarke Ljubice Cuce Sokić kao istorijski izvor (29. novembar 1940 – 17. novembar 1941. godine), Zbornik naučnih radova Ljubica Cuca Sokić i njeno doba 1914-2009-2014, Beograd 2015.
- Uticaj otvaranja nacionalnog pitanja u Jugoslaviji na kreiranje državne politike prema Kosovu i Metohiji 1964-1965, Istorija 20. veka, 2, Beograd 2016.
- Jugoslovenska percepcija Petog kongresa Poljske ujedinjene radničke partije 1968, Međunarodni tematski zbornik radova Jugoslavija i Poljska. Odnosi u XX veku, Beograd 2019.

E-mail: gatalovic@gmail.com