IZDAVAČKA DELATNOST

Tokom svoje istorije, ISI je ostvario bogatu izdavačku delatnost objavljujući monografije, tematske zbornike, zbornike građe, periodične publikacije, hronologije i bibliografije. Publikacije izlaze u pet biblioteka: (1) Studije i monografije, (2) Posebna izdanja, (3) Skrivana istorija, (4) Zbornici radova, (5) Dokumenta.Danilo Šarenac, Vladimir Tomić,
Zatečeni grad.
Beograd u Velikom ratu 1914-1915

Dragan Bogetić,
Jugoslovensko-američki odnosi u vreme bipolarnog detanta 1972-1975

Leksikon Prvog svetskog rata u Srbiji ,
urednici: Stanislav Sretenović, Danilo Šarenac

Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku ,
urednici: Momčilo Pavlović,
Andrzej Zaćminski, Dragomir Bondžić

Momčilo Pavlović,
Vidovdanski atentat u Sarajevu 1914. godine. Sećanja

Danilo Šarenac, Vladimir Tomić,
A City Surprised.
Belgrade in the Great War 1914-1915

Milan Gulić,
Od Batine do Galca. Dunav u jugoslovenskoj politici prema Sovjetskom Savezu 1944-1953

Istorija 20. veka 2/2015

Nemanja Dević,
Smederevski kraj u Drugom svetskom ratu

Istorija 20. veka 1/2015

Istorija 20. veka 2/2014

Polska i Jugoslawia w stosunkach miedzynarodowych po II wojnie swiatowej urednici: Momčilo Pavlović i Andrzej Zaćminski

Prvi svetski rat i balkanski čvor

Milan Gulić,  Kraljevina Jugoslavija i Dunav

Bojan B. Dimitrijević, Predrag Miladinović, Milan Micevski,  Jugoslovensko pomorsko vazduhoplovstvo

Istorija 20. veka 1/2014

Srpske političke elite i Londonska konferencija. Knjiga I priredio: Vladimir Petrović

Danilo Šarenac,  Top, vojnik i sećanje. Prvi svetski rat i Srbija 1914 2009

Ratomir Milikić,  Zaboravljena evropska epizoda. Jugoslavija i Savet Evrope 1949 1958

Kosta Nikolić, Srđan Cvetković,  Srbi i Albanci na Kosovu i Metohiji u 20. veku

Nikola Žutić,  Đuro Vilović II. Od rimokatoličkog do liberalnog pisca

Bojan Dimitrijević,  Jugoslovenska narodna armija 19451959

Istorija 20. veka 2/2013

Srđan Cvetković,  Između srpa i čekića 3. Oblici otpora komunističkom režimu u Srbiji 19441991

Momčilo Pavlović, Predrag J. Marković,  Od radničkog saveza do Saveza samostalnih sindikata Srbije 19032013

Ivana Dobrivojević,  Selo i grad. Transformacija agrarnog društva Srbije 1945 1955

Istorija 20. veka 1/2013

Dve polovine sećanja. Partizanski dnevnici kao izvor za istoriju Drugog svetskog rata priredili: Danilo Šarenac i Ivana Pantelić

Novinarska i diplomatska visoka škola u Beogradu 1948 1953,  priredio: Dragomir Bondžić

Istorija 20. veka 3/2012

Predrag J. Marković, Čedomir Antić, Danilo Šarenac, Korak ispred vremena – 125 godina Simensa u Srbiji

Ratomir Milikić, Jugoslavija i Savet Evrope 1980 – 2003. Jugoslavija i Parlamentarna skupština Saveta Evrope od Titove smrti do nove države

Istorija 20. veka 2/2012

Bojan B. Dimitrijević, The royalist resistance in the north-western Serbia 1941 – 1945

Istorija 20. veka 1/2012

Delfa Иванић, Uspomene – priredila Jasmina Milanović

Goran Miloradović, Lepota pod nadzorom – Sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji 1945 – 1955

27. mart 1941 – 70 godina kasnije – urednici: Momčilo Pavlović, Ivana Pantelić

Vladimir Ivanović, Geburtstag pišeš normalno – Jugoslovenski gastarbajteri u Austriji i SR Nemačkoj

Bojan B. Dimitrijević, Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo 1942 – 1992

Đoko Tripković, Jugoslavija – SSSR 1956 – 1971

Predrag J. Marković, Lišće i prašina – istoriografski eseji

Kosovo i Metohija – Vek važnih događaja 1912 – 2012 – priredili: Momčilo Pavlović, Dragomir Bondžić, Miomir Gatalović, Ivana Pantelić, Goran Antonić, Ratomir Milikić

Nikola Žutić, Đuro Vilović. Od župnika do četnika

Rat u Sloveniji – Dokumenta Predsedništva SFRJ 2 – jun – jul 1991 – priredili: Kosta Nikolić, Vladimir Petrović

Ivan M. Becić, Ministarstvo finansija Kraljevine Jugoslavije 1918 – 1941

Bora Dragašević, Stopama predaka – Autobiografija

Bojan B. Dimitrijević, Milan Micevski, Predrag Miladinović , Kraljevsko vazduhoplovstvo 1918 – 1944

Srđan Cvetković, Nemanja Dević, Žrtve u Zaječarskom okrugu posle 12. septembra 1944.

Dragan Bogetić, Jugoslovensko- američki odnosi 1961 – 1971

Dragomir Bondžić, Misao bez pasoša – Međunarodna saradnja Beogradskog univerziteta 1945–1960

Kosta Nikolić, The Serbian political emigration in Western Europe 1945–1956

Kosovo i Metohija – Hronologija 1912–2010 – priredili: Momčilo Pavlović, Dragomir Bondžić, Miomir Gatalović, Ivana Pantelić, Goran Antonić, Ratomir Milikić
Srpske političke elite i Vens-Ovenov plan II – Stenografske beleške sa zasedanja Narodne skupštine Republike Srpske – priredio Vladimir Petrović

Bojan B. Dimitrijević, Vojska Nedićeve Srbije

Kosta Čavoški, Ustav kao sredstvo agitacije i propagande

Ljubomir Ž. Petrović, Istorija srpskog streljaštva

Kosta Nikolić, Srđan Cvetković, Rađanje jeretika

Od mira do rata – Dokumenta Predsedništva SFRJ januar–mart 1991 – priredili: Kosta Nikolić, Vladimir Petrović

Srđan Cvetković, Između srpa i čekića 2 – Politička represija u Srbiji 1953–1985

Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ 1990– 1992 – tematska zbirka dokumenata – priredio Kosta Nikolić

Bojan B. Dimitrijević, Dragan Savić, Oklopne jedinice na jugoslovenskom ratištu 1941–1945

Bojan B. Dimitrijević, Borna kola Jugoslovenske vojske 1918–1941

Kosta Nikolić, Srđan Cvetković, Đoko Tripković, Bela knjiga 1984 – Obračun sa „ kulturnom kontrarevolucijom“ u SFRJ
Ivana Pantelić, Partizanke kao građanke

BELOMIGRACIJA U JUGOSLAVIJI 1918-1941 TOM I
BELOMIGRACIJA U JUGOSLAVIJI 1918-1941 TOM II


NOVA STRATEGIJA SPOLJNE POLITIKE JUGOSAVIJE 1956-1961


JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO 1942-1992


JUGOISTOČNA SRBIJA (1878-1918)


"NIKO NE SME DA VAS BIJE"


SRBIJA(JUGOSLAVIJA) 1945-2005


IZMEĐU SRPA I ČEKIĆA


DRŽAVNA REPRESIJA U DOBA DIKTATURE KRALJA ALEKSANDRA 1929-1935


KOSTA MILOVANOVIĆ, PEĆANAC


TITO GOVORI STA NAROD MISLI


MUSEUM


ŽUPSKI ZBORNIK


DANILO GREGORIĆ I 25. MART 1941.


LIBERALIZAM I SRBI


NEVIDLJIVI GETO


ISTORIJA MEDICINE, FARMACIJE I NARODNE MEDICINE


POMENIK


ZA TITA ILI ZA KRALJA


TRSTENIK I OKOLINA U PRVOM SVETSKOM RATU


JUGOSLAVIJA STUPA NA BLISKI ISTOK


VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U DRUGOM SVETSKOM RATU


ISTINA POD KLJUČEM


FRANCUSKA I KRALJEVINA SRBA HRVATA I SLOVENACA


JEVREJI I ANTISEMITIZAM U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI 1918-1941

ISTORIJA GRADJANSKIH STRANAKA U JUGOSLAVIJI


DOKUMENTI CIA O JUGOSLAVIJI 1948-1983

IVANA PANTELIĆ, PARTIZANKE KAO GRAĐANKE .

BOJAN DIMITRIJEVIĆ,JOVICA DRAGANIĆ, VAZDUŠNI RAT NAD SRBIJOM 1999

KOSTA NIKOLIĆ, SRĐAN CVETKOVIĆ, ĐOKO TRIPKOVIĆ, BELA KNJIGA
VLADIMIR PETROVIĆ, SRPSKE POLITIČKE ELITE I VENS-OVENOV PLAN
VLADIMIR PETROVIĆ, TITOVA LIČNA DIPLOMATIJA

MIOMIR GATALOVIĆ, DAROVANA SLOBODA

DRAGOMIR BONDŽIĆ, UNIVERZITET U SOCIJALIZMU

SRĐAN CVETKOVIĆ, GODIŠNJI IZVEŠTAJ

KOSTA NIKOLIĆ, ITALIJANSKA VOJSKA I ČETNICI U DRUGOM SVETSKOM RATU 1941-1943

LJUBOMIR Ž. PETROVIĆ, JUGOSLOVENSKO MEĐURATNO DRUŠTVO U MREŽI VLASTI

MOMČILO PAVLOVIĆ, ROTARI KLUB SUBOTICA

SLOBODAN MILOŠEVIĆ: PUT KA VLASTI, OSMA SEDNICA CK SKS

DRAGAN BOGETIĆ, BOJAN DIMITRIJEVIĆ, TRŠĆANSKA KRIZA 1945-1954

VLADIMIR IVANOVIĆ, JUGOSLAVIJA I SR NEMAČKA

BOJAN DIMITRIJEVIĆ, MODERNIZACIJA I INTERVENCIJA JUGOSLOVENSKE OKLOPNE JEDINICE 1945-2006МОМČILO PAVLOVIĆ, KOSTA NIKOLIĆ, SRĐAN CVETKOVIĆ, SLOBODAN GAVRILOVIĆ, BRANISLAV GLIGORIJEVIĆ, DRAGAN TEŠIĆ, ISTORIJA DEMOKRATSKE STRANKE